KINDER WOE-SJOE

De traditionele beoefening van Woe-Sjoe is even oud als de Chinese beschaving zelf. Het woord betekent letterlijk „ krijgshaftige kunst „. In de loop van de tijd werden de Woe-Sjoe vormen gevarieerder en ingewikkelder en de technieken verfijnder. Maar langzamerhand verdween Woe-Sjoe in de mist van de tijd.

Pas in 1949, bij het oprichten van de Republiek van de Mensen , onder Mao zag men in China opnieuw het grote belang van Woe-Sjoe.

Er onstond toen een nieuwe lichaamscultuur.  Sporten en werken aan de eigen gezondheid werd sterk gepromoot.

Woe-Sjoe kreeg een blij karakter iets wat er voorheen aan ontbrak. Woe-Sjoe word in China veel beoefend, in fabrieken, kantoren en op scholen.  Het omvat een uitgebreide reeks oefeningen die beoefend kunnen worden door iedere leeftijdsgroep. Oefeningen om ziekten te voorkomen, concentratie te verbeteren. Oefeningen gericht op ontspanning,rust, en het op natuurlijke wijze ontwikkelen van kracht en gratie.

Met name in deze tijd zijn deze oefeningen zeer geschikt om door kinderen beoefend te worden. De hoge eisen die tegenwoordig aan kinderen gesteld worden door hun omgeving, school, ouders, sportclubs etc. maken het lastig voor kinderen om zich goed te ontspannen, concentreren , rust te vinden en in balans te blijven.

Ik geef reeds meer dan 10 jaar Woe-Sjoe aan kinderen en merk dat veel kinderen baat hebben bij mijn lessen.