WERKWIJZE

In de kindertraining bestemd voor 6-12 jarigen versterken we door verschillende oefeningen de levenskracht van de kinderen. Met name de ontwikkeling van de motoriek, de coginitie en de sociaal- emotionele ontwikkeling worden op een positieve manier ondersteund. Drukke en ongeconcentreerde kinderen kunnen veel baat hebben bij deze training. Op een speelse en uitdagende manier worden kinderen uitgenodigd om mee te doen.

Daarbij word gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en materialen.  We maken o.m. gebruik van linten,  ballen, stokken, oefenkaartjes, schilderen, muziek en verhalen. Hiermee ondersteunen we het leerproces.  De oefeningen die we doen zijn ontleend aan de natuur en ontwikkeld door de Chinese wijzen die keken naar de bewegingen van de natuur. Zo worden ondermeer oefeningen uit de Qigong gebruikt. Dierenoefeningen : aap, beer, kraanvogel, tijger , hert en draak. Ook is er een drakenserie kinderqigonggegroeid door jarenlange ervaring. Verder is er de apentrein een speciale kinderoefening. We beginnen met losmaak, rek -en strek oefeningen.

Daarnaast is het mogelijk een korte Taiji vorm te leren. Wu-Bu- Chuan. Een vorm afgeleid van de Noordelijke Taiji stijlen. Dit is echter altijd in combinatie met een Woe-Sjoe training die voorbereidend en aanvullend werkt op het aanleren en beoefenen van deze vorm. We sluiten altijd af met een korte creatieve visualisatie gecombineerd met een stilteoefening. 

Iedere les word dat wat geleerd is in de voorafgaande les kort herhaald. De laatste les geven de kinderen een korte presentatie voor hun ouders/verzorgers.  Aan het einde van een lesserie of workshop ontvangen de kinderen een certificaat van deelname.