QI DE BEZIELENDE KRACHT

IMG 1932

Qi is het Chinese woord voor levensenergie. Volgens de Chinese geneeskunde is zij de bezielende kracht die stroomt door al wat leeft, groeit en bloeit. Een levend wezen is vol Qi. Gezondheid is niet alleen aanwezig als we veel Qi hebben. Maar we zijn alleen dan gezond als de Qi in ons lichaam helder is en onbelemmerd stroomt zonder te stagneren.

We delen deze energie met alle levende wezens op onze planeet aarde, Gaia. Wanneer wij de schoonheid van dieren, vissen, vogels, bloemen, bomen, bergen, de diepte van de zee en de hoog boven ons drijvende wolken bewonderen ervaren we hun Qi en voelen we ons intuítief een met hen. Wij als mensen maken immers deel uit van diezelfde natuur. 

Over Qi valt nog veel meer te zeggen. Bijvoorbeeld dat er verschillende soorten Qi zijn. Zo is er de Qi van de adem en de Qi die wij uit ons voedsel halen. Verder spreken we van voorgeboortelijke Qi en nageboortelijke Qi.  In de lessen en workshops zullen we hier verder op ingaan.

 

Along the High Ridges